Warsztat przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem tańca jako metody terapeutycznej w pracy z dziećmi.

1. Opis projektu

Tańce w kręgu w terapii dziecka( niepełnosprawnego).

 

2. Założenia merytoryczne i cele.

Cele ogólne:

Nauka tańców w kręgu i korowodowych.

Cel szczegółowy:

Uczestnik warsztatu:

 • nauczy się tańców w kręgu z rożnych regionów : z Grecji, Turcji, Irlandii, Izraela,  Szkocji, Peru i innych,
 • zapozna się jak wykorzystywać taniec i ruch do wspomagania rozwoju emocjonalnego i  intelektualnego dziecka niepełnosprawnego,
 • zastosuje muzykę etniczną zaczerpniętą z różnych kultur,
 • wdroży i wykorzysta siłę i prostotę dawnych form tanecznych,
 • pozna niezwykłą moc terapeutyczną i nieskrępowaną radość tańca.

Założenia merytoryczne to:

 • poczucie przynależności i bycie aktywnym,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • dzielenie się odczuciami emocjonalnymi,
 • likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia,
 • przywrócenie sił witalnych,
 • odpoczynek i regeneracja psychofizyczna,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji,
 • motywowanie do innych wyzwań,
 • zabawa (radość, uśmiech),
 • wzrost endorfin w organizmie (hormonu szczęścia).

3.Proponowane aktywności.

 • Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Są to proste tańce z różnych stron świata. Tańczone w kręgu, pozwalają każdemu, bez względu na wiek i umiejętności, na włączenie się, bycie w grupie, a zarazem na indywidualną ekspresję, relaksację i dobrą zabawę. Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Kroki w tańcach w kręgu są proste, jak mówi Judith Lenne Hanna: „Taneczny krąg daje poczucie bezpieczeństwa, solidarności, stabilności i nieprzemijalności”..
 • Tańce w kręgu po raz pierwszy zebrane zostały przez tancerza, choreografa i etnografa Bernarda Wosiena i jego córkę Gabrielę w latach 70-tych XX wieku. Zainspirowali swoją kolekcją innych nauczycieli tańca, którzy, podobnie jak oni, docierają do zapomnianych już miejsc i źródeł, spisują dawne tańce, odkrywają ich historię i symbolikę. Tworzone są też współczesne choreografie do istniejących utworów klasycznych i ludowych. Każdy taniec opowiada jakąś historię, może być lustrem i drogowskazem.

 • Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów( piłki, chustki, kije).

 • Improwizacje ruchowe.

 • Ćwiczenia relaksacyjne (mindfulness), automasaż, pracę z rysunkiem.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem tańca jako metody terapeutycznej w pracy z dziećmi.

1. Opis projektu

Tańce w kręgu w terapii dziecka( niepełnosprawnego).

 

2. Założenia merytoryczne i cele.

Cele ogólne:

Nauka tańców w kręgu i korowodowych.

Cel szczegółowy:

Uczestnik warsztatu:

 • nauczy się tańców w kręgu z rożnych regionów : z Grecji, Turcji, Irlandii, Izraela,  Szkocji, Peru i innych,
 • zapozna się jak wykorzystywać taniec i ruch do wspomagania rozwoju emocjonalnego i  intelektualnego dziecka niepełnosprawnego,
 • zastosuje muzykę etniczną zaczerpniętą z różnych kultur,
 • wdroży i wykorzysta siłę i prostotę dawnych form tanecznych,
 • pozna niezwykłą moc terapeutyczną i nieskrępowaną radość tańca.

Założenia merytoryczne to:

 • poczucie przynależności i bycie aktywnym,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • dzielenie się odczuciami emocjonalnymi,
 • likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia,
 • przywrócenie sił witalnych,
 • odpoczynek i regeneracja psychofizyczna,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji,
 • motywowanie do innych wyzwań,
 • zabawa (radość, uśmiech),
 • wzrost endorfin w organizmie (hormonu szczęścia).

3.Proponowane aktywności.

 • Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Są to proste tańce z różnych stron świata. Tańczone w kręgu, pozwalają każdemu, bez względu na wiek i umiejętności, na włączenie się, bycie w grupie, a zarazem na indywidualną ekspresję, relaksację i dobrą zabawę. Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Kroki w tańcach w kręgu są proste, jak mówi Judith Lenne Hanna: „Taneczny krąg daje poczucie bezpieczeństwa, solidarności, stabilności i nieprzemijalności”..
 • Tańce w kręgu po raz pierwszy zebrane zostały przez tancerza, choreografa i etnografa Bernarda Wosiena i jego córkę Gabrielę w latach 70-tych XX wieku. Zainspirowali swoją kolekcją innych nauczycieli tańca, którzy, podobnie jak oni, docierają do zapomnianych już miejsc i źródeł, spisują dawne tańce, odkrywają ich historię i symbolikę. Tworzone są też współczesne choreografie do istniejących utworów klasycznych i ludowych. Każdy taniec opowiada jakąś historię, może być lustrem i drogowskazem.

 • Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów( piłki, chustki, kije).

 • Improwizacje ruchowe.

 • Ćwiczenia relaksacyjne (mindfulness), automasaż, pracę z rysunkiem.